www.gruufmaakers.com (Band VAN DE GRUUFMAAKERS)

https://www.facebook.com/brennholz.rocks/ (Brennholz.Rocks "Das Gegenteil von Sommer" NEUE CD!!!)

www.joergschneider.at (Tenor Jörg Schneider)

https://matthias-schorn.at/ (Klarinetten-Virtuose Matthias Schorn)

https://www.johannesthoma.com (Jazz-Pianist Johannes Thoma)

http://www.bankl.at (Bass Wolfgang Bankl)

www.pfafflmeyer.at (Dirigent Norbert Pfafflmeyer)

http://www.frenklebel.com/  und http://www.brennholz.rocks/ (Singer/Songwriter Reinhold Siebert)

http://www.alexanderkaimbacher.at/ (Tenor Alexander Kaimbacher)

http://www.tonal.at (Tonstudio Alexander Grün)

https://www.firmenabc.at/stefan-bernhard-vock_zNBH (Tontechniker Stefan Vock)

http://www.tonistricker.net/ (Geigen-Virtuose Toni Stricker)

https://www.klangblut.at/ (Popmusik aus Österreich)

https://www.peternatterer.at/ (Peter Natterer)

https://martinschwanda.com/ (Martin Schwanda)

https://www.barborik.at/ (Peter Barborik)